2018. december 13., csütörtök

Az új OTSZ életbelépésével jelentősen megváltoztak a hő- és füstelvezető, légpótló légcsatornákra vonatkozó követelmények. Ahhoz, hogy a tervező a megfelelő teljesítményjellemzővel rendelkező csatornát írja ki, igen körültekintőnek kell lennie.

A tervezési munkához nagy segítség a TvMI 3.1:2015.03.30 Hő és füst elleni védelem című tűzvédelmi műszaki irányelv.

Légcsatorna-hálózat tervezési peremfeltételei

  • A hő- és füstelvezetés megfelelő működéséhez a tervezés során a hő- és füstelvezetéses légutánpótlás légcsatorna-hálózatának nyomásvesztesége is figyelembe veendő.
  • A légcsatorna-hálózat a lehető legrövidebb legyen, a legkevesebb iránytörés alkalmazásával.
  • A légbevezető nyílás csappantyúja automatikus működésű legyen, depresszív jellegű hő- és füstelvezetés esetén a rugó vagy a súlyterheléses megoldás is elfogadható.
  • A légcsatornák a füstszivárgás ellen szigeteltek legyenek. A szigetelés olyan legyen, hogy az elszivárgó levegő teljes mennyisége ne legyen több a legtávolabbi szinten megkövetelt hozam 20%-ánál. A gyűjtő légcsatornákban depresszió uralkodjon.

Conlit-webA TvMI segítséget nyújt továbbá abban is, hogy az eltérő alkalmazási területekhez mely vizsgálati szabványok által minősített rendszerek alkalmazhatóak. A három alapvizsgálat a következő:

  1. MSZ EN 1366-1:2015 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Szellőzővezetékek
  2. MSZ EN 1366-8:2005 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 8. rész: Füstelvezető csővezetékek
  3. MSZ EN 1366-9:2008 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 9. rész: Önálló tűzszakaszok füstelvezető csatornái

Az alapvizsgálat MSZ EN 1366-1 szerint minősített rendszerek egy tűzeset során funkcióval nem bíró szellőzővezetékek tűzgátló kialakítására alkalmasak. Ebben az esetben „mindössze" az a cél, hogy a tűzeset által okozott alakváltozások, hősugárzási és hővezetési hatások következ tében vagy egyszerűen a szellőzőnyílásokon keresztül a tűz és a füst ne terjedjen át a szomszédos tűzszakaszba. A vonatkozó előírásokat lásd még a tűzterjedés elleni védelemmel foglalkozó tűzvédelmi műszaki irányelvben.

Egy tűzeset során funkcióval rendelkező légcsatornák tűzgátló kialakításával az előzőektől eltérő vizsgálati (MSZ EN 1366-8 vagy MSZ EN 1366-9) szabványok foglalkoznak. Ezek a légcsatornák egy tűzeset során vagy a tűz és a füst eltávolításában, vagy a friss levegő utánpótlásának biztosításában vesznek részt. A két szabványos vizsgálat között az a különbség, hogy az MSZ EN 1366-8 szerint vizsgáltak alkalmazhatók idegen tűzszakaszon át vezetett légcsatornák esetén, míg az MSZ EN 1366-9 szerint vizsgáltak csak azonos tűzszakaszban haladó légcsatornák esetében.

Az MSZ EN 1366-8 szerint vizsgált csatornák minden alkalmazási területhez megfelelőek (1. táblázat).

tablazat1-web

A tervezőnek a helyes tűzvédelmi teljesítményjellemzővel rendelkező légcsatorna megválasztásához ismernie kell annak funkcióját, továbbá hogy idegen vagy azonos tűzszakaszon halad-e át, majd végezetül annak a tűzgátló szerkezetnek a beépítés helyén előírt időtartamkövetelményét, amelyen keresztül halad.

Nem elég, ha a tervező a légcsatornára vonatkozó követelményeket ismeri, azt is tudnia kell, hogy a szabványos vizsgálatok milyen kötöttségeket támasztanak. Ilyenek lehetnek a keresztmetszet méretkorlátok, csak négyoldalú kialakítás lehetséges stb.

A tervezőnek továbbá ismernie kell a választott légcsatorna-rendszer paramétereit, felfüggesztésének sűrűségeit is, mert a csatornaszakasz rögzítésére használt épületszerkezetnek legalább ugyanazzal a tűzvédelmi teljesítménnyel (EI 30, EI 60 stb.) kell rendelkeznie, mint a csatornára előírt követelmény. Pl. egy trapézlemezes födémű fedés esetében, ami kevesebbet bír, nem rögzíthető fel.

A legmegfelelőbb megoldás

A ROCKWOOL által tovább fejlesztett Conlit Ductrock / Conlit Plus rendszer a legmegfelelőbb megoldás az épületek idegen tűzszakaszon átvezetett négyszög keresztmetszetű légutánpótló szellőző- és klímacsatornáinak, valamint hő- és füstelvezető csatornáinak tűzgátló hőszigetelésére, tűzvédelmi burkolására.

A Conlit Ductrock / Conlit Plus-rendszer alapja a 60 milliméter vastag nem éghető kőzetgyapot lemez, amely erősített alufólia kasírozású. A kőzetgyapot egy speciális granulátumot tartalmaz, melyet különleges gyártási eljárással juttatnak a szálak közé. Ez a granulátum hő hatására jelentős mennyiségű kristályos formában megkötött vizet ad le. Tűz esetén ez a víz a védett szellőzőcsatornákat hűti. Így garantálható egy mindössze 60 milliméter vastagságú anyaggal a szellőzőcsatornák tűzbiztonsága akár 120 percig.

A rendszer háromfajta eltérő testsűrűségű lapból áll, amelyekkel 60, 90, de akár 120 perces tűzvédelem is biztosítható. Az eltérő testűrűségeknél felhívjuk arra a figyelmet, hogy a teherhordó szerkezetek tűzállósági teljesítményét a ráfüggesztett terhek figyelembevételével kell meghatározni, tehát ez is egy lényeges bemenő adat pl. a statikus tervezőnek, amikor tűzteherre méretez egy szerkezetet (2. táblázat).

tablazat2-web

A rendszer alkalmazásának és tervezésének segítésére elkészült az új alkalmazástechnikai útmutató is, amelyet a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet megkérni.

A rendszer számos minősítéssel rendelkezik az MSZ EN 1366-1 és MSZ EN 1366-8 szabványos vizsgálatok alapján. A legtöbb esetben a max. keresztmetszet 1250 × 1000 mm, de a Conlit Ductrock / Conlit Plus 120 rendszer bevizsgálásra került 1250 × 1000 mm és 2500 × 1000 közötti mérettartományra is. A vonatkozó minősítések folyamatosan fejlesztés alatt állnak, a tervezési munka során kérjük konzultáljanak kollégáinkkal, nem áll-e rendelkezésre újabb változat.

Lestyán Mária
szakmai kapcsolatokért felelős igazgató
ROCKWOOL Hungary Kft.

Keresés