2019. január 23., szerda

 

 

EVOSZ1-webAz ÉVOSZ az Erasmus + Program támogatásával a kőműves szakmát oktató szaktanárok és gyakorlati oktató számára kéthetes németországi szakmai továbbképzést szervezett 2014. augusztus 18–29. között a német Traunsteinben. Huszonöt, az ország különböző építőipari szakképző intézményében oktató szakember vett részt.

A résztvevők a traunsteini üzemen kívüli gyakorlati képzőközpont tanműhelyében különleges falszerkezetek, azaz különböző típusú boltívek és boltozatok készítést gyakorolták be. Egyúttal megismerhették a német duális szakképzés rendszer egyik fontos pillérét alkotó un. üzemen kívüli gyakorlati képzés szakmai követelményeit is.

A német duális szakképzési rendszerben az állam által finanszírozott elméleti oktatás a szakiskolákban, a gyakorlati képzés pedig egyrészt a tanulókat foglalkoztató építési vállalkozásoknál, másrészt a vállalkozók által az Építőipari Szociális Kasszába (SoKa Bau) befizetett szakképzési hozzájárulásból fenntartott un. Üzemen kívüli gyakorlati képzőközpontokban valósul meg.

Felismerve, hogy az építőipari vállalkozások nem tudják biztosítani azt, hogy tanulóik a vizsgakövetelményekben szereplő összes gyakorlati ismeretet az adott vállalkozás keretei közt el tudják sajátítani, ezért a munkahelyen végzett gyakorlat kiegészítése céljából Németország szerte jól felszerelt tanműhelyekkel ellátott gyakorlati képzőközpontokat hoztak létre. Egy központ a régió egy vagy több szakiskolája tanulóinak gyakorlati oktatását látja el. 

EVOSZ2-web

 A magyar oktatási szakemberek kéthetes továbbképzése a német tégla modulrendszer, valamint az arra épülő méret és méretezési rend áttekintésével kezdődött. A résztvevők tanműhelygyakorlatuk során kétfős csoportokban különböző íves szerkezeteket (félkörív, szegmensív, kosárgörbeív, csúcsív, csehboltozat) építettek meg. A projekt jó lehetőséget biztosított a szaktanárok számára, hogy elméleti tudásukat gyakorlati fogások begyakorlásával egészíthessék ki. A gyakorlati oktatók pedig meglévő tudásukat felfrissíthették, és új ismertekkel egészíthették ki.

Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes – ÉVOSZ

 

Keresés